Blog

Szybkie kredyty na dowód przez net

W jednym z ostatnich zestawień, dotyczących faktycznego zadłużenia Polaków, pojawił się nieprawdopodobny wniosek. Z jednej strony Polacy zapożyczają się mniej, a przeciętna ilość kredytów, wziętych przez zanadto zadłużonych, jest coraz mniejsza, a z 2 Polacy, nawet ci, którzy mają pożyczki hipoteczne i inne zobowiązania bankowe, coraz chętniej preferują szybkie kredyty.
Dlatego pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach przez internet są raz za razem popularniejsze?
pani i kalkulator
Nadrzędną wartością szybkich zobowiązań jest niedługi termin wymagany na dokładne zbadanie wniosku i na udzielenie pożyczki. W rozróżnieniu od banków, agencje pożyczkowe dostarczają wierzytelności w przeciągu paru minut, a od użyczenia zobowiązania do jej uruchomienia upływa zazwyczaj nie więcej niż 1 dzień roboczy. Kolejnym plusem takiego zobowiązania jest uproszczona metoda kredytowa. W bankach każdy kontrahent, wnioskujący o zadłużenie czy pożyczkę, musi zademonstrować zaświadczenie o zatrudnieniu z podaniem wysokości zyskiwanych dochodów. W przypadku firm pożyczkowych takie poświadczenia nie są przeważnie potrzebne, zatem chlebodawca nie będzie posiadał wiedzy o tym, że jego pracobiorca jest na etapie zaciągania pożyczki gotówkowej.

Dodatkowe uproszczenie jest powiązane ze sposobem wnioskowania o taki kredyt. W przypadku zobowiązania na dokument osobisty wszelkie formalności realizowane są przez internet. Wniosek jest składany przez net, a jedynym dowodem, który trzeba dodatkowo dać zobaczyć, jest np. skan dowodu tożsamości, przy czym dla wielu firm pożyczkowych zadowalającym świadectwem tożsamości jest numer dokumentu. Bez wątpienia mogą się również pojawić inne punkty w procedurze, np. konieczność przesłania na konto instytucji pożyczkowej niedużej kwoty, rzędu 1 zł, by w tej formie również uwierzytelnić osobę kredytobiorcy. Ta suma jest zwracana na konto kredytobiorcy wraz z wierzytelnością.